Internasjonalt

Da JC Internasjonal er en verdensomspennende organisasjon er de geografiske områdene delt opp tilnærmelsesvis mot de øvrige internasjonale områdene.

Norge blir da en del av det europeiske, ASE, som står for Assosiation of Senators in Europe, og har nær tilknytting til de øvrige tilhørende nasjonale, NOM, organisasjonene.

For å se mer hva som skjer se: www.jci-senate.eu