#61977 Ellen Olsen


President i Det Europeiske Senate 2014 – 15.

Langt tilbake i tid, under Senatets årsmøte på NK i Sandnes i oktober 2009 annonserte jeg at jeg ønsket å stille til valg som Ambassadør i Det Europeiske Senate og ba om årsmøtets støtte til dette. Noe som Det Norske Senat svært velvillig ga meg. Jeg var på det tidspunktet ganske klar på at det ble med ambassadør, jeg hadde ingen store ambisjoner.

Tiden går og intensjoner endrer seg, og på årsmøte i Drammen to år senere, ba jeg igjen om støtte, denne gangen for å kunne gå videre og stille til valg som President. Også denne gangen fikk jeg den støtten jeg ba om

For de som ikke reiser ut av Norge og derfor kanskje ikke kjenner til Det Europeiske Senate, så er dette en løs sammenslutning av alle nasjonale Senat i Europa, som ledes av et styre på 5 personer. I tillegg velges inntil 5 ambassadører som jobber med de enkelte land. Ved behov kan øvrige medlemmer velges til spesielle formål eller utnevnes som assistenter.

Formålet er

  • Å fremme vennskap mellom JCI Senatorer.
  • Å fremme og oppretthold kontakter mellom dem.
  • Å støtte opprettelsen av nasjonale grupper av JCI Senatorer.
  • Når det er mulig støtte organiseringen av spesielle program for Senatorer under internasjonale JCI konferanser.
  • Gi støtte til LOM og NOM medlemmer dersom de søker dette.
  • Å oppfordre medlemmer til større deltagelse i foreningen.

Valget fant sted på Malta under Europakonferansen i juni og Norge stilte mannsterke opp. Spesielt takk til Bjørn Conradi og Anders Fløistad som tok vare på forberedelsene og alt som skulle gjøres i forbindelse med nominasjonen og valget.

Nå skal jeg det neste året jobbe aktiv med Senatets mange små å store utfordringer. Jeg har valgt å fokusere på kommunikasjon i året som kommer. Kommunikasjon i sin mest utvidete form. Med Juniorer, med alle Senatorer, med omverden. Første skritt er å prøve å få orden på den Europeiske hjemme siden, som har vært i dårlig stand de siste årene.

Dog skal vi fremdeles ha FUN, det skal ikke være bare alvor.

Gleder meg til jobben.

Hilsen

Ellen Olsen # 61977


Junior Chamber

Senator # 61977 since 2001

Member in JCI Stavanger 1987

Project Manager for the JCI National Congress in Stavanger 1990

Responsible for LOM projects in JCI Stavanger 1991

LOM President JCI Stavanger 1992

Past President JCI Stavanger 1993

Member of JCI National Long term strategy group 1993

Member of the project team for the JCI National Congress in Bergen 1997

Responsible for LOM training courses in JCI Bergen 1998

Vice President training in the JCI Norway national board 1999

President JCI Norwegian Senate 20