#26536 Bjørn Conradi

ASE President 1994 - 95. #26536 Bjørn Conradi.

BC­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ EUROPEISKE SENAT

Jeg ble medlem høsten 1973. I Junior Chamber Oslo var det den gang tradisjon at nye medlemmer skulle inn i et prosjekt med en gang. Det endte med at jeg ble prosjektleder for «Forurensning i Nordsjøen som følge av oljevirksomheten». Prosjektet ble en paneldebatt med flere politikere og med bra presseomtale.

I Oslo var jeg innom diverse prosjekt og var leder av en gruppe (EAC= Economic Affairs Comission).

Jeg rakk ikke å bli lokalforeningsformann fordi jeg av foreningen ble utpekt til å være Redaktør av «JC Nytt» 1977 og 1978. Redaktøren hadde rett til å møte på styre- og representantskapsmøter. Dette ga mersmak til å ta nasjonale verv.

I 1978/79 var jeg derfor Treasurer (kasserer) i JCN. Dette ledet meg til å bli presidentkandidat til valget på NK 1979 i Kristansand. Det var 2 kandidater og dessverre tapte jeg.

1979/80 ble et «hvileår», men jeg var medlem av Langtidsplankomiteen som leverte sin innstilling til NK 1980.

Jeg ble spurt av nasjonal President om å være GLC for 1980/81. Hvilket jeg takket ja til.

Våren 1982 spurte Presidenten om jeg ville tre inn som EVP Lom 1981/82 fordi den valgte EVP trakk seg fra stillingen.

Det var naturlig at jeg stilte som Presidentkandidat ved NK 1982 i Ålesund. Det var bare meg som kandidat og jeg ble NP 1983.

Før dette var jeg blitt utnevnt til Senator 16. november 1978 (#26536).

Ved NK 1987 ble jeg valgt til President i JCI Norske Senat for 1988.

Ved NK i 1988 i Molde ble jeg spurt av Senator Björn Johnsson fra Sverige om jeg ikke ville bli med i Det Europeiske Senat (heter nå ASE = Association of Senators in Europe).

Jeg ble Ambassadør med ansvar for Nord Europa 1990/93. For deretter å bli Sekretær i det Europeiske Senat 1993/94 frem til Europakonferansen i Haag hvor jeg ble valgt til President i det Europeiske Senat for 1994/95.

Etter 1 år som IPP, har jeg siden vært deltager på diverse arrangement i regi av Det Europeiske Senat.

11.8.2018

#26536 BC