#22040 Paal Aschjem


ASE President 2006/07

Jeg ble medlem av Moss Junior Chamber i 1972, anbefalt av min tidligere svoger Senator Kai Hammer fra Halden. Har siden aldri angret på mitt medlemskap!

Allerede etter 1 års medlemskap ble jeg spurt om å bli sekretær og året etter fikk jeg lyst til å stille som formanns kandidat. Det var konkurranse om å bli valgt og min motkandidat hadde som meg et fullt styre alternativ! Mitt alternative styre vant, og jeg ble valgt som formann for 1974. Vi var mer 40 medlemmer den gang.

Moss JCI var da mest kjent for sitt engasjement vedr forurensning i Mossesundet p.g.a. Moss cellulose, en oppgave vi løste med glans, derfor var det heller ikke noe problem med å rekruttere nye medlemmer.

Etter min første verdenskongress i Amsterdam i 1975 bestemte jeg meg for å gå nasjonalt, og forhåpentligvis internasjonalt, i Junior Chamber.

Jeg ble valgt inn i det Nasjonale styret som EVPP i 1976. Vi hadde det året og mange påfølgende år fokus på gode samfunns prosjekter og hadde stor glede og nytte av det, med gjennomføring av alle Henry Giessenbier sine ideer om good citizenship!

Så var det naturlig å følge opp som President kandidat året etter, hvor jeg nok en gang fikk gleden av å vinne over en motkandidat med fullt alternativt styre. Min slogan med “Fra Ide til Virkelighet” slo til. Den gang var det 52 lokalforeninger og ca. 1800 medlemmer i Norge!

Året etter som PP tok jeg sjansen ved å stille som den første valgte norske Vice President i JCI på verdenskongressen i Gøteborg i 1979. Av 20 kandidater fikk jeg nest flest stemmer og valgt som VP for 1980. Jeg fikk mange interessante land i Asia, som Japan, Nepal, Bangladesh, India, Sri Lanka, Pakistan og Iran. Det siste landet ble ikke besøkt p.g.a. av uroligheter. Dette året ble også en fantastisk opplevelse.

Året etter ble jeg utpekt som JCI sin representant i Europarådet for 1981.

Senere hadde jeg gleden av å bli valgt til President i det Norske Senat i 1983, samme året som BC, Bjørn Conradi, var President for JCIN, Juniorene.

Så ble det mange år uten noen verv, men fortsatt mange kongresser, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg tror jeg har mange -og -tretti Nasjonale, og ca. 45 Europa- og Verdenskongresser.

Av BC ble jeg spurt om å aktivere meg i Association of Senators in Europe, ASE.

«Så sagt så gjort»! Jeg ble valgt til Ambassador i 2003 og var det frem til jeg ble valgt som sekretær foreningsåret 2005/06.

I 2006 var det Europakongress i Tallinn, der ble jeg valgt til President for 2006/07, den 37. President i ASE.

Tallinn, 10. august 2018

Senator #22040 Paal Aschjem