Hva er Senatet?

Hva er JCI Senatorship?

En Senatorskap er den høyeste ære som kan skjenk et medlem av Junior Chamber organisasjon. Det er en unik måte å betale skatt til en person for hans eller hennes engasjement og fremragende service på en enten et lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Det gir «livsvarig medlemskap" av Junior Chamber International (JCI) på mottakeren. Det er en høyt respektert og prestisjetunge ære.

Personen nyter livets medlemskap og har med en varig kobling til Junior Chamber organisasjonen, og alle dens medlemmer over hele verden. I tildelingen æres livslangt medlemskap og har som Senator, uforfalsket viktig kobling mellom nåværende og tidligere medlemmer.

Hvor unikt er ikke det?

Det Norske Kollegiet er det nasjonale Senate organisasjonen knyttet til JCI Norway (JCIN). Over de siste årene har det vært i gjennomsnitt delt ut ca 3 utnevnelser hvert år gjennom JCIN . Dette er omtrent 1% av JCI norske medlemskap.

Frem til 2011, da verdensomspennende Senate organisasjonen feirer sitt 60-årsjubileum, vil tildelinger passere 70.000 Senatorships. Det er en veldig unik ære å bli tildelt et Senatorskap.

Hvem kan bli tildelt en Senatorship?

Et Senatorskap kan gis til en nåværende eller tidligere medlem for sin fremragende innsats og bidrag på alle nivå i organisasjonen. Å kvalifisere seg, må en person ha vært en Junior Chamber medlem i minst tre (3) år.

Søknader er underlagt skriftlig godkjenning av lokale forening, anbefalinger fra Det Norske Senate President og IPP – foregående nasjonale President. Endelige aksept og signatur, JCI norske nasjonale president.

Vedtekter for JCI Norske Senat

1. NAVN

Foreningens navn er JCI’s Norske Senat. Foreningen er tilsluttet Association of JCI Senators in Europe.

2. FORMÅL

Foreningens formål er å styrke samhørigheten mellom JCI-Senatorer og hjelpe til med utviklingen av Junior Chambers ide i Norge.

3. MEDLEMSSKAP

Medlemmer i foreningen er JCI-Senatorer som er utnevnt av JCI Norway (tidl. Junior Chamber Norway/Jaycees Norway) og andre JCI- Senatorer som har bopel i Norge.

4. KONTINGENT

Medlemmet skal senest til årsmøtet ha betalt en kontingent. Minimumskontingent fastsettes av årsmøtet.

5. ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes i forbindelse med JCI Norways nasjonalkongress. Innkallingen til årsmøtet skal være skriftlig og sendes medlemmene senest 30 dager før møtet.

Årsmøte skal bl.a. fastsette regnskapet for foregående år, fastsette kontingent og velge nytt styre.

Hvert tilstedeværende medlem, som har betalt en kontingent, har en stemme i bevilgningssaker. Alle beslutninger fattes med simpelt flertall om ikke annet er angitt i vedtektene.

6. STYRE

Foreningen ledes mellom årsmøtene av et styre på 3 personer. Styret består av president samt visepresident informasjon og visepresident økonomi. Styret velges for kalenderåret.

Styret forplikter foreningen.

Presidenten forventes å delta på generalforsamlingen til Association of JCI Senators in Europe under Europakonferansen og på JCI Norges Nasjonalkongress med Senatets årsmøte. Registreringsavgiften for Europakonferansen og full deltakeravgift for Nasjonalkongressen dekkes av Det Norske Senat.

7. REGNSKAPSÅR

Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskapet avsluttes senest ved utgangen av februar året etter og fremlegges på første årsmøte for godkjennelse. Til årsmøtet avlegges for løpende kalenderår en regnskapsrapport pr. 2 dager før årsmøtet settes.

8. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektene kan endres av årsmøtet med to tredjedels flertall. Forslag til vedtektsendring sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet.

9. OPPLØSNING

Foreningen kan oppløses med to tredjedels flertall på to påfølgende årsmøter.

SENATORFROKOSTENS OPPRINNELSE I NORGE

Etter formannsvervet i Oslo JC i 1.1/2 år deltok jeg på min andre VK, 1970 i Dublin.

Noen måneder før avreise hadde foreningen utnevnt meg til Senator #11887.

Tidligere president i JCN 1964 og formann i Oslo 1968, Paul H. Jensen, deltok også.

Et av møtene under Senatorprogrammet startet klokken åtte om morgenen. Mange runde bord var vakkert dekket opp med hvite duker. JCI Senatorene i Dublin hadde Senatorfrokost som årlig tradisjon. Nå ble den presentert for alle Senatorer på verdenskongressen. Vi ble servert en mør biff med champagne, og som følge til kaffen, konjakk.

De driftige lillehamringene innførte senatorfrokosten ved NK 1971. Selv var jeg den gang forhindret i å delta. På Lillehammer ble Bergen JC valgt som arrangør for NK 1972 og jeg ble av en eller annen grunn mer utnevnt av Tinius Nagel-Erichsen enn valgt som senatspresident.

Tidlig tok jeg kontakt med Bergen JC og ba om at de måtte finne et egnet sted for den andre Senatorfrokost i Norge. Valget falt på det som i dag heter Bryggen Tracteursted. Der inntok vi så biff en tidlig morgen, men med rødvin. Vi ble noe søvnige utover i møtet, mener jeg å huske. Men vellykket var det.

Etter noen år i dvale ble jeg utpekt som ansvarlig for Senatorprogrammet under NK 1975 i Oslo. Senatorfrokosten inntok vi på Engebret Café. Der fikk forøvrig den eneste av stifterne av Junior Chamber i Norge som ikke var hedret, Ivar Bolin, sin Senatorpin på jakken.

Det skulle gå 41 år før jeg igjen fant det naturlig å delta på en nasjonalkongress. Oslo JCI var jo blitt 60 år gammel. Og gleden var stor da jeg etter hvert fant ut at Senatorfrokosten hadde overlevet. Det var en fryd å kunne sette seg til bords lørdag morgen 8. oktober med mange Senatorer, noen kjente og mange ukjente. Ikke rart, jeg hadde jo vært fraværende fra en nasjonalkongress i mer enn halve livsløpet mitt.

Heller ikke særlig rart at Senatets Velferds Senator fant frem til meg som mottaker av

‘’ÅRETS GYLDNE PADDE’’.

Med de mange kjente navn som er inngravert på padden er jeg i godt selskap. Jeg vil i et år fremover glede meg over tilhørigheten til JCI. Og ikke minst: hver dag bli minnet om den innsats, entusiasme og begeistring som dagens bærere av Jaycee-ånden viste på NK2016, en spirit de skal føre videre til stadig nye unge.

Vennlig hilsen

#11887 Torgrim Rolfsen

– Otium i Drøbak

PS: Jeg er stolt av at det etter to tidligere negative vedtak om endring av vedtektene i Oslo JC, i min formannsperiode ble flertall for å ta opp kvinner i foreningen.

Vakrere bukett enn dem jeg møtte på NK2016 finnes neppe, alle like dyktige, entusiastiske og begeistrede som gutta. Lovely ladies.


Presidenter i JCI Det Norske Senat.

År Senator Navn

2019 #49353 JUVIK, BJØRN

2018 #50314 SIDHU, TARLOK SINGH

2017 #58867 HEBNES, KARL INGE

2016 #67608 GEDDE-DAHL, ANDERS

2015 #58952 NORDLI, MARIANNE

2014 #20746 WORM-MÜLLER, JACOB

2013 #55806 ELIASSEN, BJØRN HELGE

2012 # 63318 BERGE, HEIDI

2011 # 62445 SANDNES, KRISTIN WIIG

2010 # 60321 RABBERSVIK, OVE

2009 # 27438 STENE, ODD JOHAN

2008 # 55027 RUUD, INGUNN M.

2007 # 61977 OLSEN, ELLEN

2006 # 33412 INGVALDSEN, IVAR KÅRE

2005 # 53155 ELLINGSEN, RONNY

2004 # 37664 ØIESVOLD, BRIT

2003 # 55026 RISMYHR, HALVOR

2002 # 26534 OTERHOLT, BJØRN H

2001 # 42093 KLEIVEN, ERIK

2000 # 56485 SØMME, SIGRUN

1999 # 47180 TØRLEN, KARL ERIK

1998 # 40707 GRAF, STEIN

1997 # 48767 FREDRIKSEN, AUD SCHØDT

1996 # 38857 JOHANSEN, HANS J. SUNDSETH

1995 # 33100 SUNDE, JAN H.

1994 # 37848 IRGENS, KNUT ERIK

1993 # 37040 HUSEBØ, GUNNAR

1992 # 35605 BEYER-LARSEN, ANNE-MARIE

1991 # 28567 ØIESVOLD, PER KÅRE

1990 # 33565 BERGE, LISE

1989 # 28853 FLØISTAD, ANDERS

1988 # 26536 CONRADI, BJØRN G.

1987 # 19659 MICHELSEN, ARNE

1986 # 17333 BRATLAND, KNUT

1985 # 24488 BERGE, SVEIN TERJE

1984 # 12770 AALMO, TORE

1983 # 22040 ASCHJEM, PAAL

1981/82 # 17339 LEGREID, TRYGVE ØRBECH

1980/81 # 8552 RAAD, OLE JACOB

1979/80 # 19206 AAS, TROND

1978/79 # 4409 GUNDERSEN, P.W.

1977/78 # 17103 STORVESTRE, LARS P.

1973,74 # 15332 MOEN, TERJE

1971 # 11887 ROLFSEN, TORGRIM

1969,70,71 # 8980 NAGELL-ERICHSEN, TINIUS