Efterretninger

Det synes som mysteriet rundt hvilket år Efterretningene ble gitt ut første gang er løst.

I følge opplysninger fra Senatornummer #8552 Ole Jacob Raad, ble Efterretningen i den form som vi ser i dag - sannsynligvis gitt ut første gang i hans år som Senatspresident.

Ole Jacob Raad var Senatspresident i 1980/1981.

Ut i fra dette kan vi da altså slutte oss til at vi er inne i den 32 Aargangen av Efterretningene i 2018.

I følge Ole Jacob ble vignetten som brukes som "heading" i Efterretningen

utformet av Tore Aalmo fra Trondheim.

#8552 Ole Jacob Raad

Til leserens orientering har formen på Efterretninger vært endret gjennom årene, og dagens utgave stammer fra 2008.