Det Norske Senat

JCI Senate ble opprettet for mer enn 60 år siden. Formålet var og er å kunne gi anerkjennelse til medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for JCI over hele verden. Å bli utnevnt til Senator er den høyeste utmerkelsen et medlem kan få. Som Senator blir man livsvarig medlem av organisasjonen som ellers har 40-års aldersgrense.

Som JCI-Senator er en forpliktet til å holde kontakten med og gi støtte til sin lokalforening og JCI gjennom hele livet.

Senatorskapet er en unik måte å uttrykke takknemlighet til en person for hans eller hennes engasjement og fremragende service på enten lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå i medlemsperioden.

JCI Norske Senat er den nasjonale senatsorganisasjonen knyttet til JCI Norway.

President 2019.

#49353 Bjørn Juvik,

Drammen.

President

#49353 Bjørn Juvik

VP Økonomi

#75357 Ugur Eser Gökceli

VP Kommunikasjon

#51907 Jan B. Sørensen